Licencie

Portfólio našich produktov je rozdelené na Tovar, služby a softvérové licencie.

Tovar – po objednaní a uhradení tovaru zasielame poštou alebo kuriérom na Vami zadanú adresu v objednávke. Toavar je zasielaný v lehotách uvedených pri jednotlivých produktoch.

Služby /zvačša zákazková 3D tlač/ doručujeme v termíne po individuálnej dohode s konkrétnym klientom.

Softvérové licencie – zasielame na Vami uvedený email v objednávke za účelom zaslania registračných údajov licencie do 48 hodín po pripísaní platby na náš účet.